By

Mỗi ounce vàng tăng trở lại 1% từ mức thấp nhất trong gần 2 tuần, khi các nhà đầu tư tin tức rằng sẽ có thêm những gói kích thích kinh tế được bơm ra. Những...

Xem Thêm