Mặt khác, Bộ cũng chỉ đạo Cục điều hành cạnh tranh cũng kết hợp chặt chẽ có các cơ quan can hệ tại địa phương để nâng cao cường công tác giám sát,

Xem Thêm