By

1. Ai Cập cổ đại (năm 3150 – 31 TCN) Mắt được kẻ bằng chì kẻ mắt Kohl và được kéo dài phần đuôi mắt. Màu mắt thường là xanh lá cây hoặc xanh nước...

Xem Thêm