Ngoài vị trí trung phong luôn được dành đầu tiên hàng năm, Arsenal cũng cần nhanh chóng bổ sung các hảo thủ nơi hậu tuyến. Sở hữu triết lý tấn công cống hiến,...

Xem Thêm