Ngoài vị trí trung phong luôn được dành đầu tiên hàng năm, Arsenal cũng cần nhanh chóng bổ sung các hảo thủ nơi hậu tuyến.

Xem Thêm