Bạch Dương là những người rất độc lập và cá tính, họ dám làm dám chịu và chấp nhận đương đầu với thử thách

Xem Thêm