Một thống kê cho thấy gần 70% người trúng so xo độc đắc đã phá sản trong vòng 7 năm, thậm chí một số trường hợp gánh lấy những bị kịch. Ông Edward Ugel,...

Xem Thêm