Sau trận hỏa hoạn, số tiền lĩnh giải của người đàn ông gần như bị thiêu rụi. Mấy bao tải tiền chỉ còn lại vỏn vẹn gần 10 triệu đồng. Chuyện đã qua...

Xem Thêm