Bất đồng quan điểm trong cách hướng dẫn thí sinh, giám đốc sáng tạo đã “đuổi” cố vấn chuyên môn ra khỏi khu vực chụp ảnh cho thí sinh. Chương trình...

Xem Thêm