By

Một số bài tập buổi sáng giúp chị em có bắp tay thon gọn như ý muốn. Bài tập với tạ Tập bắp tay với tạ. Đứng thẳng, chân rộng bằng vai, đầu gối...

Xem Thêm