By

Có hôm mệt quá chẳng muốn ôm và cũng chẳng muốn tâm sự gì với em, tôi cuộn tròn mình lại, cô ấy lân la vào, tôi đẩy ra bảo: “Để yên cho anh làm quả...

Xem Thêm