Những ngày đầu về làm dâu đầy những bỡ ngỡ, nhưng anh luôn bên cạnh em động viên em vì sợ em xa nhà, nhớ bố mẹ. Thế nhưng cuộc sống hon nhan gia dinh quá khó...

Xem Thêm