Càng tâm sự lâu tôi càng thấy sự xuất hiện của một kẻ thứ ba nhưng đến trước mình và lại còn từng có con cho anh ấy thực sự là một chướng ngại vật quá lớn.

Xem Thêm