By

Không phải vì Hoài không yêu chồng, Hoài đã từng rất yêu và muốn được gần người đàn ông này nhưng từ ngày cưới về, Hoài đâm sợ cái tính cuồng yêu của...

By

Có hôm mệt quá chẳng muốn ôm và cũng chẳng muốn tâm sự gì với em, tôi cuộn tròn mình lại, cô ấy lân la vào, tôi đẩy ra bảo: “Để yên cho anh làm quả...

Xem Thêm