“Tôi gặp rất nhiều căng thẳng và áp lực trước đó. Tuy nhiên sau bàn thắng, cảm xúc thật khó tin. Khi tôi đứng ở SVĐ này đêm nay, tôi biết mình sẽ phải...

Xem Thêm