Sau cơn bão số 1 đi qua, hàng loạt cột điện trên địa bàn tỉnh Hà Nam bị đổ, gãy thành nhiều đoạn, có những cột không có đê móng.

Xem Thêm