Hơn 640.000 tham gia đa cấp tại Việt Nam chỉ với thu nhập bình quân 3,8 triệu đồng/người/năm… Thu nhập của người tham gia bán hàng đa cấp không đáng đề...

Xem Thêm