Các nghiên cứu khoa học cho thấy chỉ số IQ của con người có thể thay đổi theo thời gian. Tức là bạn có thể thay đổi thói quen để cho mình thông minh hơn.

Xem Thêm