"Khi mọi người tiến hành dập lửa thì không nghe thấy bất kì một tiếng kêu cứu nào từ phía trong"

Xem Thêm