By

Tôi mang tội bất hiếu vì không kiềm chế được đã đánh mẹ, xé đồ đạc của mẹ, nhưng mẹ ngoại tình hết người này tới người kia, các bạn tam su cho tôi...

Xem Thêm