Đôi chân 40 triệu đô đến 1 tỷ đô, cặp mông 300 triệu đô, toàn thân 9.5 triệu đô, ngực 3.8 triệu đô,... là số tiền các sao mua bảo hiểm cho cơ thể.

Xem Thêm