By

Tôi và anh mới yêu và tâm sự được hơn nửa tháng mà chúng tôi đã quan hệ nhiều lần và tôi cảm thấy sợ vì một năm nữa mới ra trường. Tôi sinh ra và lớn...

Xem Thêm