Theo tin tức thì mỗi ngày, nạn nhân phải chấp nhận chiều 4 đến 5 khách theo ý của “chủ chứa”.

Xem Thêm