Bạch Dương từ khi sinh ra đã có tình thần không chịu khuất phục trước khó khăn. Nếu như bên cạnh Bạch Dương có người dùng kế khích tướng khiêu khích họ...