Chồng chị đó ghen với chồng tôi, chém chị ấy mấy vết ở đầu. Đêm hôm đó chồng chị gọi chồng tôi đến để chứng kiến, nhưng tôi luôn tin rằng chồng mình...

Theo newlife.com.vn phong thủy có nghĩa là gió và nước – những yếu tố chủ đạo ảnh hưởng đến đời sống của con người, do đó, nghiên cứu phong thủy cũng...