Nguyên tắc cơ bản khi thỉnh Phật bản mệnh Tuy nhiên, trong quá trình đeo, các bạn nên lưu ý những nguyên tắc sau để có được sự bảo hộ tốt nhất của Phật...